O NAS

POSLANSTVO

Poslanstvo Društva DPPAS, je predstaviti širši javnosti kakovost in praktično uporabnost psihološke astrologije in psihološko-astrološkega svetovanja ter uveljaviti etični kodeks delovanja profesionalnih psiholoških astrologov.


VIZIJA

Vizija in cilji Društva DPPAS so širši javnosti predstaviti psihološko astrologijo kot dragoceno orodje pri ozaveščanju in reševanju življenjskih problemov ter prepoznavanju duhovnega smisla obstoja vsakega posameznika.