ROJSTNI HOROSKOP JE DEJANSKO ZEMLJEVID DUŠE

Avtor: Mario Baar, dipl. psih. astrol.

13001251_10153995605105821_248551989316583469_n

Astrologija je ena najstarejših ved. Temelji na popolnoma nazorni metodi, astronomiji. Osnova za izdelavo horoskopa je matematična. Kar je v horoskopu astrološkega, so znamenja zodiaka. V astronomskem smislu gre za stopinje: od 0° do 30° je oven, od 30° do 60° je bik, od 60° do 90° sta dvojčka itd. Horoskop je izdelek, narejen tako z astronomskim orodjem, poznavanjem pozicij planetov v določenem času, kot tudi z enostavno matematiko. To je osnova za izris horoskopa, iz katerega potem astrologi lahko interpretiramo.

Astronomi, ki se prav nič ne razumejo na astrologijo, so se vedno delali norca, češ, kako lahko Mars, ki je zelo daleč, vpliva z gravitacijo. Toda saj sploh ne gre za gravitacijo kot tako. Na internetu boste našli angleškega astronoma, doktorja Percyja Seymourja, profesorja na univerzi v Veliki Britaniji, ki so ga vedno spraševali, kaj sodi o astrologiji, nakar mu je bilo tega dovolj in jo je začel študirati. Leta 1986 je postavil fizikalno teorijo o delovanju astrologije.

Ugotovil je, da gibanja planetov in njihova magnetna polja vplivajo na zemeljsko magnetno polje, ki se posledično spreminja v skladu s tem. Na geomagnetno polje Zemlje pomembno vpliva tudi sončni veter, vse skupaj pa vpliva na človekov živčni sistem. Zato imamo dobra in slaba obdobja oziroma dneve.

Večina primerov znanstvenikov, ki so ocenjevali astrologijo, pa ni takih. Leta 1975 je 75 Nobelovih nagrajencev zapisalo izjavo proti astrologiji, češ da je škodljiva. Z astrologijo je podobno kot z vsako stvarjo, ki ni natančno definirana. Bolj je področje nedefinirano, hujši je problem sistema izobraževanja, bolj se pojavljajo različne manipulacije. Sama astrologija je do neke mere definirana, toda družba ji ne daje legitimnosti. Vzrok za to je predvsem popularna astrologija, ki se pojavlja v časopisih in služi zgolj za zabavo. Manjšina ljudi loči med tem, kaj je zabavno, kaj je recimo vezano na 150000 ovnov v Sloveniji, in kaj je vezano na povsem konkretno osebo, državo, ustanovo, ki ima svoj rojstni horoskop. Potem mečejo vse vrste astrologije v en koš, ker nimajo prave predstave o njej. Na splošno velja, da če ni dovolj informacij, sprejmemo poenostavljeno védenje za tisto pravo. Psihološki astrolog pa v času svojega šolanja spozna, se nauči, doume veliko več. Šele po daljšem obdobju lahko spozna, kakšna je resnična moč psihološke astrologije.

Da lahko astrološko razložimo rojstno karto, je potrebno poznati osnovne pojme, gradnike, ki so povezani z astrologijo. Prvi so znamenja astrologije, ki jih verjetno vsak pozna, drugi so planeti, ki jih je deset (med planete sodita luna, ki je sicer astronomsko gledano satelit, in sonce, ki je zvezda). Položaji planetov se različno spreminjajo, ker imajo različne hitrosti. Luna pride okoli Zemlje, ki je v sredini horoskopa, približno v 28 dneh, medtem ko Pluton, ki je najpočasnejši planet, za isto pot potrebuje kar 248 let. Če uporabljamo še hipotetične planete, imajo nekateri obhodni čas celo več kot 600 let. Vse to vpliva na to, kako se svet spreminja.

Naša osebnost in naše počutje sta odvisna od tega, kako smo duševno sestavljeni oziroma kakšno značajsko strukturo imamo. Planeti, ki so drugi gradnik, se v psihološki astrologiji vrednotijo kot arhetipi, ki so preprosto rečeno »organi duše« in ki imajo točno določen položaj glede na Zemljo za dani trenutek rojstva; rojstni horoskop je nekakšno ‘seme’ oziroma ‘zemljevid’ duše.

Astrološke hiše so tretji gradnik astrologije, ki predstavljajo konkretna življenjska področja. Četrti gradnik so aspekti. To so koti (v kotnih stopinjah), ki so jih planeti tvorili v trenutku rojstva posameznika. Ti govorijo o psihološki dinamiki, ki se odvija med posameznimi arhetipi. V rojstnem horoskopu človek ni sam, ampak so v njem tudi starši, partnerji, otroci, prijatelji, sorodniki, je družbena sfera, okolje, znotraj je skoraj vse, kar je povezano s posameznikom.

Na trenutne situacije v življenju kažejo tranzitni planeti, ki z rojstnimi planeti tvorijo aspekte. Vse kaže, da njihove pozicije v horoskopu izdatno vplivajo na življenje. Dejansko so sprožilci arhetipov našega rojstnega horoskopa, ti sprožilci pa lahko sprožijo le tisto, kar je v rojstnem horoskopu »zapisanega«, in ničesar drugega. Človek se dejansko ne more popolnoma spremeniti, lahko pa gre po poti duhovnega razvoja naprej. Človek v horoskopu lahko vidi svoje potenciale, ki jih lahko razvija. Verjetno je tudi smisel življenja, da ne obstanemo, ampak se razvijamo, prerastemo staro. Vsako leto ob rojstnem dnevu, ko pride sonce na isto točko kot ob rojstvu, lahko naredimo obračun, kaj smo spoznali, česa smo se iz dogodkov naučili, v čem smo dozoreli. Nekatere lekcije razumemo, drugih ne. Te druge se ponovijo v drugačni obliki, dokler ne dojamemo, kaj je njihov smisel. Za tak napredek je potreben čas. Čas torej poteka v ciklih. Ko v tem času nekaj integriramo, se duhovno dvignemo. Takrat se potek časa iz krožnice spremeni v spiralo, saj ne stojimo več na istem razvojnem nivoju.

 

Psihološka astrologija kot terapija

V ljudi je vgrajena potreba po samospoznavanju. Zato si na različne načine želijo odgovoriti na določena vprašanja ali pa jih življenje samo v to prisili. Iščejo pomoč pri psihiatru, psihologu ali psihoterapevtu. Ljudje, ki priznavajo vpliv kozmosa, ki čutijo duhovno povezanost vsega z vsem, pa so pripravljeni iti tudi k psihološkem astrologu.

Kvalificiran psihološki astrolog v uvodnih srečanjih opravi analizo osebnosti. V njej opazi potencialne vzroke težav, na katere se lahko opre pri njihovem reševanju v okviru astroterapije, ki sledi uvodnim srečanjem. To je v izhodišču prednost pred psihiatri, psihologi in psihoterapevti, ki v začetku »tipajo« v popolnoma temi. Na astroterapiji se človek začne ukvarjati s tistimi temami, s katerimi se običajno sploh ne ukvarja, ker številne teme potiska ob rob oziroma jih odriva v nezavedno ali projicira na druge ljudi. Ko začnejo te teme na nek način prihajati na dan, se začne ukvarjati tako z zavednimi kot tudi nezavednimi vzorci.

Začne se »brain storming«, divje dogajanje v možganih, v katerem se pojavijo teme, o katerih se ljudje praktično ne pogovarjajo – niti s samim seboj ne. Psihološki astrolog s ciljanimi vprašanji pritiska na nevralgične točke. Posameznik hitreje pride do rešitve, če dela na svojih težavah tudi doma. V pomoč so mu zvočni posnetki, ki jih dobijo na srečanjih s psihološkim astrologom. Sčasoma se tako spodbudi psihološko »vrenje«, temu pa sledijo večje spremembe v posameznikovem življenju. Spodbudi se procese v duši, ki imajo zdravilne učinke. Carl G. Jung je zelo jasno povedal, da je nemogoče, da bi napredovali na višjo duhovno raven brez truda, bolečine in prizadevanja. Vse terapije, ne glede na to, kakšne so, so vedno učinkovite le, če se na nek način dotikajo samih korenin osebnosti. Malo ljudi je pripravljenih, da bi v to nekaj vložili in z delom na sebi dosegli ustrezen rezultat. Če človek to dojame, potem lahko, kljub močnim reakcijam, slabšemu spanju in joku, vztraja ter začne veliko razmišljati o sebi in drugih ljudeh. Reakcije, med katerimi je poglaviten odpor, nastanejo, ker se v terapiji spodbuja pretok energije, ki je sicer zastajala oziroma je bila blokirana. Astroterapija je glede na astroanalizo bolj intenzivna faza, ker je treba delati tako doma kot tudi med seansami.

Na srečanjih se obdeluje tudi »material«, dobljen preko aktivne imaginacije (vrste meditacije), mističnih doživljanj ali sanj. Obdela se teme, ki so povezane z dednimi vzorci, vzgojnimi zadevami, tabu temami, pa tudi karmične teme. Ozavestimo lahko tudi napačna gledanja in stvari, s katerimi se slepimo in si jih ne priznamo. Posameznik na novo ozavesti stvari, ki si jih je »narobe« predstavljal. Bistven in primaren je notranji svet, ne zunanji, saj je zadnji le odsev notranjega. Zunanji svet je oder notranjih arhetipskih igralcev. Notranji igralci so energetski, zunanji pa fizični. Vse, kar se dogaja v zunanjem svetu, je le odsev notranjih energij ljudi, ki jih projicirajo navzven, to je na druge ljudi, družbo, državo itd.

Psihološki astrolog se mora zavedati, da v vsakem posamezniku obstajajo kontradikcije. Psihološki izraz za to so podosebnosti. Z astrološkega vidika gre za združevanje planetov na eni strani, ki nasprotujejo skupini planetov na drugi strani. Pri svojem delu mora astrolog to upoštevati, prilagoditi način interpretacije in pri tem upoštevati kulturno okolje in časovno komponento. Nekdo zlahka sprejema tuzemeljski svet, drugim je pogled nanj prehud, zato ga idealizirajo. Idealisti in umetniki zelo težko sprejemajo zemeljske omejitve, saj jih ne morejo gledati v realnem kontekstu, zato ni čudno, da imajo velike življenjske probleme. Psihološki astrolog mora k vsakemu od njih pristopiti na njemu primeren način. Interpretacija se v svoji osnovi ne spreminja, ker je vedno vezana na enake odnose med arhetipi, ki so nekakšni simboli – »organi duše«, ki ne glede na časovno obdobje enako funkcionirajo. Sam horoskop kaže kakovost rojstnega trenutka in ne dejanske osebe, saj gre načeloma za to, da ima vsak trenutek svojo kvaliteto oziroma globinsko dimenzijo.

Da lahko stranka vzdrži pritiske, ki nastanejo med astroterapijo, psihološki astrolog nanjo ne sme preveč pritiskati oziroma preveč »vrtati vanjo«. Psihološki astrolog mora pustiti času čas. Ob delu na vzorcih, ki so problematični in so glavni razlog za terapijo, mora stranko spodbujati, da nadaljuje z delom na sebi. Takrat, ko je življenje najbolj neprijetno, se naša duša najbolj uči, saj to obdobje največ doprinese k osebnostnemu razvoju. Ko pa se imamo lepo, je podobno kot na počitnicah. Osnova vsake interpretacije je, da nič v horoskopu ni dobro ali slabo. Psihološki astrolog mora v svojih vzpodbudah opozoriti tudi na lepe stvari, na pozitivne lastnosti oziroma na tiste planete, ki  stojijo tako, da prispevajo k ljubezni, vztrajnosti, entuziazmu, optimizmu, širjenju in upanju.

Vzorci, ki so razlogi, da posameznik pride k psihološkem astrologu, lahko zagrenijo življenje. Kajti če bi bilo v življenju posameznika vse v redu, obisk pri astrologu ne bi bil potreben. Vzorci so pogosto tako zakoreninjeni, da jih je izjemno težko spremeniti. Če hočemo nadgraditi svoj horoskop, moramo na sebi zelo veliko delati. Vsi bolj ali manj delamo na sebi, le da včasih pridemo do neke meje, blokade, čez katero sami ne moremo. Enostavno nam zmanjka idej, kako bi preplezali to blokado, zato se tam zaustavimo. Situacija ostane toliko časa nespremenjena, dokler se ne zgodi nekaj transformativnega, ki povsem spremeni naše življenje. Naloga astrologa je v tem, da s svojim delovanjem spremeni perspektivo dojemanja pri stranki. Diplomirani psihološki astrolog je podpisal etični kodeks, v katerem je navedeno, da stranki ne sme sugerirati, kaj naj naredi po astrologovih navodilih, ampak ji samo pokaže možne poti, ki so ji na voljo. Psihološki astrolog ima sicer svoj lastni vidik, saj vidi precej širše kot njegova stranka, ki se mora sama odločiti, ker je samostojna osebnost in mora prevzeti vse posledice svojih odločitev.

Svobodna volja je zelo pomembna in je razvidna iz rojstnega horoskopa. Oseba ima svojo svobodno voljo, ki ji omogoča lastno izbiro. Pomembno je, da psihološki astrolog stranko spodbuja k razmišljanju, poglabljanju in permanentnem delu na sebi, pa tudi k temu, da stranka prevzame popolno odgovornost za svoja dejanja. Kdor namreč ne zmore prevzeti odgovornosti, obtožuje druge ljudi za svoje težave. To velja še posebej v partnerskih odnosih, ki morajo delovati na osnovi dveh samostojnih partnerjev, ki nista skupaj zato, ker sta odvisna drug od drugega, ampak zato, ker ju družijo ljubezenska čustva.

 

Dodaj odgovor